วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกทั่วไปเช็กด่วน! อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

เช็กด่วน! อบจ.นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

ฟังบทความข่าว

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (อบจ.นนทบุรี) เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โมเดอร์นา (Moderna) ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2564 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะครบจำนวน) สำหรับประชาชน 3 กลุ่มหลักที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตจังหวัดนนทบุรี ดังนี้

กลุ่ม 1

คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เริ่มลงทะเบียน 8 สิงหาคม 2564

กลุ่ม 2

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เริ่มลงทะเบียน 11 สิงหาคม 2564

กลุ่ม 3

ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือ ในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน เริ่มลงทะเบียน 11 สิงหาคม 2564

ขอรับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ อบต. หรือ เทศบาล ในเขตที่ท่านพักอาศัย ในจังหวัดนนทบุรี หรือ สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ตามลิงก์นี้ https://liff.line.me/1656294948-KW5b8vNk

นอกจากนี้ อบจ.นนทบุรี ยังมีการเผยแพร่ 4 คำถาม-คำตอบที่พบบ่อย เกี่ยวกับการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ดังนี้

1. ถาม : จะได้ฉีดวัคซีนเมื่อใด

ตอบ : ประมาณ ต้นเดือนตุลาคม 2564 ทาง อบจ.นนทบุรี จะประกาศให้ทราบอีกครั้งเมื่อวัคซีนมาแล้ว

2. ถาม : ลงทะเบียนอย่างไร

ตอบ : ลงได้ 2 ช่องทาง

1) สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนทาง line OA และกรอกรายละเอียด ลงทะเบียน

2) รับเอกสารการลงทะเบียนได้ที่ อบต. หรือเทศบาล ในพื้นที่ที่ท่านอาศัยในจังหวัดนนทบุรี

3. ถาม : ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนรับวัคซีน

ตอบ : ในเบื้องต้น อบจ.นนทบุรี กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี ไว้ดังนี้

กลุ่ม 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

กลุ่ม 3 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

4. ถาม : ใครบ้างที่สามารถลงทะเบียนรับวัคซีน

ตอบ : กลุ่ม 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

เอกสารประกอบด้วย

คนพิการ : สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตร/สมุดผู้พิการ

ผู้ป่วยติดเตียง : สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับจากหน่วยงาน พร้อมรูปถ่าย

สตรีตั้งครรภ์ : สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบันทึกการฝากครรภ์

กลุ่ม 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

เอกสารประกอบด้วย : สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

กลุ่ม 3 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเต็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

เอกสารประกอบด้วย : สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู ถ้าไม่ใช่ ประชาชนจังหวัดนนทบุรี ให้หน่วยงานออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงานพร้อมสำเนาทะเบียนบ้านของหน่วยงาน

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 5
คชสีห์นิวส์ 5https://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการไอที

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools