วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นเทศบาลนครอุบลฯ มอบ 2.55 ล้านบาท หนุนทำต้นเทียนและขบวนรำ

เทศบาลนครอุบลฯ มอบ 2.55 ล้านบาท หนุนทำต้นเทียนและขบวนรำ

ฟังบทความข่าว

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธี และตัวแทนชุมชนทำต้นเทียน และสถานศึกษาที่ร่วมขบวนแห่เทียนในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี เข้ารับมอบเงินสนับสนุนต้นเทียนและขบวนแห่เทียนพรรษา ณ ห้องประชุมตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดใหญ่) 

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี กล่าวกับไกด์อุบลว่า งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของจังหวัดอุบลราชธานี ถึงแม้ว่าจะประสบปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ชาวอุบลฯ ยังมีความรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม แม้จะมีเวลาในการเตรียมจัดงานไม่มากนัก แต่ด้วยจิตวิญญาณของคนอุบล จึงต้องออกมาขับเคลื่อนงานประเพณีที่เป็นอัตตาลักษณ์ของชาวอุบล ให้กลับมาคึกคักและยิ่งใหญ่เหมือนทุกครั้ง 

วันนี้ ถือได้ว่าเป็นวันสำคัญที่ชุมชน สถานศึกษา สื่อมวลชน ได้ร่วมกันเป็นสักขีพยาน แสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี มีน้ำใจของชาวอุบลราชธานี  ในฐานะที่เป็นผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี  ยินดีสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีแห่เทียนพรรษาอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทุกชุมชน สถานศึกษาทุกแห่ง ที่ได้เสียสละร่วมกันทำงาน เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดอุบลราชธานี ดำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

นายธรธรรม์ ชินโกมุท รองนายกเทศมนตรี กล่าวกับไกด์อุบลว่า จังหวัดอุบลราชธานี  ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาติดต่อกันมาในปีนี้เป็นปีที่ 121 โดยใช้ชื่อในการจัดงาน “121 ปี ทวยราษฎร์ใฝ่ธรรม งามล้ำเทียนพรรษา” โดยเทศบาลนครอุบลราชธานี  เป็นผู้ให้การสนับสนุนต้นเทียน และขบวนแห่เทียนพรรษาในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ซึ่งปีนี้ มีต้นเทียนจำนวน 12 ต้น เป็นต้นเทียนขนาดใหญ่ 4 ต้น ต้นเทียนขนาดกลาง 7 ต้น และต้นเทียนขนาดเล็ก 1 ต้น โดยมีขบวนแห่ จำนวน 12 ขบวน มอบเงินอุดหนุนรวมทั้งสิ้น 2,550,000 บาท ดังนี้

สนับสนุนการจัดทำต้นเทียน

1. ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ต้นละ 200,000 บาท
– วัดไชยมงคล
– วัดพระธาตุหนองบัว
2. ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ่ ต้นละ 200,000 บาท
– วัดบูรพา
– วัดพลแพน
3. ประเภทแกะสลัก ขนาดกลาง ต้นละ 150,000 บาท
– วัดกลาง
– วัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ
– วัดสุทัศนาราม
– วัดแจ้ง
4. ประเภทติดพิมพ์ ขนาดกลาง ต้นละ 150,000 บาท
– วัดใต้ท่า
– ศูนย์การเรียนรู้วัดศรีประดู่
5. ประเภทเทียนโบราณ ขนาดเล็ก ต้นละ 100,000 บาท
– วัดสารพัฒนึก

สนับสนุนขบวนรำ จำนวน 12 ขบวนๆ ละ 50,000 บาท

– วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
– มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
– โรงเรียนนารีนุกูล
– มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
– โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี
– โรงเรียนพุทธเมตตา
– โรงเรียนอาเวมารีอา
– โรงเรียนปทุมพิทยาคม
– วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
– โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
– โรงเรียนอุบลวิทยาคม
– โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช

ขอบคุณแหล่งที่มา:www.Guide Ubon.com

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools