ม.พะเยา ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) “Rock Mechanics and Underground Works”

กดเพื่อฟังข่าวนี้

ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี University of Grenoble สถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะดำเนินการจัดหลักสูตรอบรมแบบเข้มข้น (Intensive Course) “Rock Mechanics and Underground Works” ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ชั้น 8 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อหาการอบรมจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมอุโมงค์สำหรับระบบขนส่งทางราง โดยจะนำข้อมูลทางวิศวกรรมของการก่อสร้างอุโมงค์ทางรถไฟในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ที่กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้มาเป็นกรณีศึกษา

? ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565

? ลงทะเบียน

⚙️ สอบถามเพิ่มเติม : ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์และขนส่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

?โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3414