วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกโควิด 19ศบค. แจง!! ยังไม่อนุญาตเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ขายสุราเวลาใหม่

ศบค. แจง!! ยังไม่อนุญาตเปิดสถานบันเทิง ผับ บาร์ ขายสุราเวลาใหม่

ฟังบทความข่าว

ต้องรอกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เมื่อดูกฎหมายแล้ว มีการเชื่อมโยง 3 ฉบับ คือ

พ.ร.บ.สถานบริการ ซึ่งมีสถานบริการหลายประเภท กฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิด-ปิด สถานบริการ ปี 2547 มีการกำหนดโซนนิ่ง เวลาเปิด-ปิดเหลื่อมกัน สูงสุดคือ 01.00 น. / แต่สถานที่เต้นรำ 02.00 น. และประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ปี 2558 เรื่องเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จึงมอบให้ฝ่ายกฎหมาย ไปหาข้อสรุป

ขั้นตอนคือ ดูกฎหมายเก่าและมาผ่อนคลายอย่างไร ซึ่งต้องไปผ่านกระบวนการจัดการกฎหมายและเสนอ ครม. โดยนายกรัฐมนตรี ขอให้ดำเนินการให้เร็วที่สุด ถ้าให้เร็วคืออยากให้เกิดวันที่ 1 กรกฎาคม แต่ต้องขอเวลาฝ่ายต่างๆ ทำงานก่อน

ที่มา : ศบค.

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 14
คชสีห์นิวส์ 14
บรรณาธิการข่าวสังคม

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools