วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกการเมืองนายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม โฆษกคณะ กมธ.การทหาร รับยื่นหนังสือจาก นายชญานนท์ วารีเกษม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม โฆษกคณะ กมธ.การทหาร รับยื่นหนังสือจาก นายชญานนท์ วารีเกษม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ฟังบทความข่าว

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม โฆษกคณะ กมธ.การทหาร รับยื่นหนังสือจาก นายชญานนท์ วารีเกษม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 นาฬิกา ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม โฆษกคณะ กมธ.การทหาร รับยื่นหนังสือจาก นายชญานนท์ วารีเกษม นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อขอให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 เป็นรูปแบบออนไลน์ ตามที่ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การศึกษาวิชาทหาร เรื่อง กิจกรรมการเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2564 กำหนดให้ทำกิจกรรมเรียนรู้ทดแทนการฝึกภาคสนามจำนวน 2 วัน ณ หน่วยฝึกวิชาทหาร ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ก.ค. 65 – 31 ส.ค. 65 ซึ่งตรงกับช่วงเปิดภาคเรียนของหลายสถาบันในระดับอุดมศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาวิชาทหาร ที่ต้องเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากจำเป็นต้องลาหยุดเรียนในช่วงต้นของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา เป็นช่วงการเปลี่ยนผ่านจากระดับมัธยมศึกษาสู่อุดมศึกษา ซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่นักศึกษาต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อไป ทั้งนี้ นักศึกษาวิชาทหารที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัดจากภูมิลำเนาเดิม มีความจำเป็นที่จะต้องขอเปลี่ยนศูนย์ฝึกไปยังศูนย์อื่น ๆ ที่แตกต่างจากศูนย์ฝึกเดิมที่ยากลำบากต่อการเดินทางของนักศึกษา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการกระจายตัวของศูนย์ฝึกต่าง ๆ นั้นขาดการคมนาคมสาธารณะที่ทั่วถึงและเข้าถึงได้จากที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาวิชาทหารบางกลุ่มที่ต้องไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ อันมีกำหนดเวลาเดินทางตรงกับช่วงการฝึกกิจกรรมฯ ทำให้ไม่สามารถเข้ารับการฝึกได้ อีกทั้งช่วงเวลาก่อนเดินทางเพื่อไปศึกษาต่อนั้นจำเป็นอย่างยิ่งต่อการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อ หากเลื่อนผลัดการฝึกมาในช่วงเวลาดังกล่าวอาจส่งผลต่อความพร้อมในการไปศึกษาต่อของนักศึกษาได้ รวมทั้งการเปลี่ยนผลัดฝึกนั้นยังมีข้อจำกัด โดยหากนักศึกษาจำนวนมากต้องการเปลี่ยนผลัดฝึกเป็นผลัดที่อยู่ในช่วงก่อนเปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาหรือในวันเสาร์และอาทิตย์ อาจทำให้ผลัดฝึกในบางช่วงเต็มจนทำให้มีนักศึกษาคนอื่น ๆ ไม่สามารถเปลี่ยนผลัดฝึกได้ และจะก่อให้เกิดความแออัดในบางผลัดฝึก อีกทั้งยังมีกรณีที่นักศึกษาติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ต้องใช้เวลารักษาตัวโดยทั่วไปเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งส่งผลต่อการเข้ารับการฝึกกิจกรรมฯ ดังนั้น จึงเสนอแนะให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ปรับเปลี่ยนรูปแบบการฝึกกิจกรรมฯเป็นรูปแบบออนไลน์ที่กระชับและเร่งรัด หรือยกเลิกการฝึกกิจกรรมดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3

ด้านนายครูมานิตย์ กล่าวหลังรับหนังสือว่า จากสถานการณ์โควิดปัจจุบันที่ยังไม่เอื้ออำนวยต่อการรวมกลุ่มจึงมีความห่วงใยว่าลูกหลานอาจเจอกับโรคแทรกซ้อนอื่นได้ โดยเรื่องของการเรียนนั้นมีความสำคัญซึ่งรัฐบาลต้องหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้ ทั้งนี้ คณะ กมธ.การทหาร จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย. 65) โดยตนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะ กมธ. เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมต่อไป กมธ.การทหาร จะมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันพรุ่งนี้ (16 มิ.ย. 65) โดยตนจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณะ กมธ. เพื่อพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัย
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools