วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกศูนย์วิทยุคชสีห์สำนักป้องกันฯ กทม. ร่วมกับ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ ภาคอาสาสมัคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมทั้งระบบการส่งต่อและซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table TOP Exercise:TTX)

สำนักป้องกันฯ กทม. ร่วมกับ หน่วยงานราชการ มูลนิธิ ภาคอาสาสมัคร จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ อุบัติเหตุทางน้ำ พร้อมทั้งระบบการส่งต่อและซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table TOP Exercise:TTX)

ฟังบทความข่าว

วานนี้ วันที่  17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.oo…น. ณ ห้องประชุมสอง สำนักป้องกันฯ กทม. สำนักป้องกันฯ กทม. ร่วมกับ หน่วยงานราชการ ทหาร มูลนิธิฯ อาทิเช่น มูลนิธิร่วมกตัญญู มูลนิธิปอเต็กตึ้ง มูลนิธิร่มไทร สมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย มูลนิธิบรรเทาภัยศิรินทร์ ศูนย์วิทยุคชสีห์ และ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินฯ ตลอด ภาคเอกชน และ ภาคอาสาสมัคร

ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนเตรียมความพร้อมรับมืออุบัติเหตุทางน้ำ ทางถนน และซ้อมอัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหลประจำปีงบประมาน 2565 โดยได้ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ถอดบทเรียน การบาดเจ็บ ระบบการส่งต่อและซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table TOP Exercise:TTX) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการฝึกภาคสนาม การฝึกซ้อมแผน สถานการณ์จำลองเหตุสาธารณภัย ระดับ 2 โดย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานครพื้นที่ โรงจำกัดขยะมูลฝอยหนองแขม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานครวันที่25กรกฏาคม พ.ศ.2565

โดยการอบรมวันนี้ได้รับเกียรติจากท่าน นายสุรเดช อำนวยสาร รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นประธานการฝึกฯ ครั้งนี้ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มูลนิธิฯ อาสาสมัคร และประชาชน ที่สนใจ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัย
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools