วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกโควิด 19ศบค.ไฟเขียว "ถอดแมสก์ได้" ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่แออัด และตามความสมัครใจ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ศบค.ไฟเขียว “ถอดแมสก์ได้” ถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่แออัด และตามความสมัครใจ โดยจะเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

ฟังบทความข่าว

ศบค. เตรียมปลดล็อก !! “ถอดหน้ากากอนามัย”ในที่ไม่แออัด-สถานที่เปิด ทั่วประเทศ มีผลนับตั้งแต่วันที่ลงราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หน้ากากยังมีประโยชน์ทั้งการป้องกันการแพร่เชื้อและรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆจึงควรพกหน้ากากทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน และสามารถนำมาสวมเมื่อมีความเสี่ยง

เงื่อนไขการสวมหน้ากากอนามัย

– อยู่นอกอาคารและอยู่ร่วมกับคนอื่น โดยเว้นระยะห่างไม่ได้ มีความแออัด หรือมีการระบายอากาศไม่ดี เช่น ขนส่งสาธารณะ ตลาด สนามกีฬาหรือสถานที่แสดงดนตรีที่มีผู้ชม ฯลฯ

– ถ้าอยู่ในอาคารให้ใส่แมสก์

เงื่อนไขการถอดหน้ากากอนามัย

– อยู่คนเดียว

– หากอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น ที่ไม่ได้อาศัยอยู่ที่พำนักเดียวกัน ต้องสามารถเว้นระยะห่างได้ ไม่รวมกลุ่มแออัด และอยู่ในที่ระบายอากาศได้ดี

– ทำกิจกรรมที่จำเป็นต้องถอดแมสก์ เช่น กินข้าว ออกกำลังกาย บริการบริเวณใบหน้า ศิลปะการแสดง ฯลฯ

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง เมื่อกิจกรรมนั้นเสร็จสิ้น ควรสวมหน้ากากทันที

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 14
คชสีห์นิวส์ 14
บรรณาธิการข่าวสังคม

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools