วันพุธ, มิถุนายน 29, 2022
หน้าแรกเศรษฐกิจกสทช.ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8)

กสทช.ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8)

ฟังบทความข่าว

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ประกอบด้วยนายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผภภ.11 นายณัฐธัญ ปภารัชตกุล นตภ. นายณัชพนธ์ มีแสง นนผ.ก2 นายอามาน วรสูตร นตป.ก1 และนายวีระพงษ์ กีรติปัญญากุล พขร. ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารเส้นทาง Kick off ถนนรังสิต-นครนายก (คลอง7-คลอง8) จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 2.7 กิโลเมตร ในขั้นตอนผู้ประกอบการฯรื้อถอนสายสื่อสารและเก็บสายไปยังจุดเก็บสาย (กำหนดการ 3 วันคือวันที่ 15-17 มิถุนายน 2565) และจะทำการประเมินผลโดยสำนักงาน กสทช. และ กฟภ. /ผู้ประกอบการสื่อสาร/สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ผลการดำเนินการจะนำเรียนเพื่อทราบในโอกาส ต่อไป

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัย
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools