วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาค“อบต.กำแพง จังหวัดสตูล จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และยังใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19”

“อบต.กำแพง จังหวัดสตูล จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน สำหรับบริการประชาชนอย่างทั่วถึง และยังใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19”

ฟังบทความข่าว

🚙🚙วันนี้ (9 ส.ค. 64) เวลา 10.30 น. นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง มอบหมายให้นายลิขิต อังศุภานิช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รับมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน โดยการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจำนวนหนึ่งจากเงินรางวัลธรรมาภิบาล 2 ปีซ้อน ที่ทาง อบต.กำแพง ได้จัดส่งผลงานเข้าคัดเลือกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2562 และปีงบประมาณ 2563 ส่วนงบประมาณอีกจำนวนหนึ่งทาง อบต.กำแพง ได้จัดสรรเงินสนับสนุนเพิ่มเติม🚘🚘เพื่อให้บริการประชาชน ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุของหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง มีประสิทธิภาพและผลลัพธ์เทียบเท่ากับหลักเกณฑ์มาตรฐานกลางของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) อีกทั้งยังใช้สนับสนุนงานด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีปริมาณผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

#อบต.กำแพง

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools