วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษาราชกิจจาฯ ประกาศ ป่วยโควิด - แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี!

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป่วยโควิด – แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี!

ฟังบทความข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ป่วยโควิด – แพ้วัคซีน เป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน รักษาฟรี!.เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการกำหนดผู้ป่วยฉุกเฉินโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคโควิด-19 ฉบับที่ 2 ระบุให้ ผู้ป่วยโรคติดเชื้อโควิด และประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการฉีดวัคซีนตามแผนป้องกันและขจัดโรคติดเชื้อโควิดจากภาครัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเกิดอาการแพ้วัคซีนหรืออาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถือเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษา ซึ่งไม่รวมถึงวัคซีนทางเลือกที่ให้บริการโดยสถานพยาบาล ซึ่งเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้รับการฉีดวัคซีน อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิก http://www.ratchakitcha.soc.go.th/…/2564/E/176/T_0043.PDF

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools