วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกการศึกษาครูโอ๊ะ ชื่นชม “ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร” ปรับเป็น “ศูนย์พักคอยดงขี้เหล็ก”

ครูโอ๊ะ ชื่นชม “ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร” ปรับเป็น “ศูนย์พักคอยดงขี้เหล็ก”

ฟังบทความข่าว

ครูโอ๊ะ ชื่นชม “ค่ายลูกเสือห้วยเกษียร” ปรับเป็น “ศูนย์พักคอยดงขี้เหล็ก” เพื่อประโยชน์ของชุมชน ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในปราจีนบุรี

(5 สิงหาคม 2564) นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือประจำจังหวัดปราจีนบุรี “ห้วยเกษียร” ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้ปรับพื้นที่เป็น “ศูนย์พักคอยตำบลดงขี้เหล็ก” (Community Isolation: CI) พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงาน โดยมีนายวิสูตร​ เจริญวงศ์​ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี​ เขต 1 นายทรงพล ทรัพย์เจริญ​ ผอ.โรงเรียนวัดหนองจวง​ นายชาญชัย จินดาสถาพร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยม

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับการมาค่ายลูกเสือห้วยเกษียร ซึ่งเป็นค่ายลูกเสือประจำจังหวัดปราจีนบุรี ที่ดำเนินกิจการค่ายลูกเสือ และสร้างอรรถประโยชน์ในพื้นที่หลายประการ ซึ่งขณะนี้ได้สนับสนุนการทำงานของจังหวัดปราจีนบุรี ในการจัดตั้งให้เป็น “ศูนย์พักคอยตำบลดงขี้เหล็ก” (Community Isolation: CI) ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของ ศบค.จังหวัดปราจีนบุรีและทุกภาคส่วน​ โดยเบื้องต้นจะมีการลงมาดูความพร้อมใน 2​ ส่วน​ คือ ส่วนแรก การจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลดงขี้เหล็ก​ ซึ่งขณะนี้มีการเตรียมความพร้อม​ก้าวหน้าไปมาก ทั้ง​ในส่วนของเครื่องอุปโภคและบริโภค​ ของใช้จำเป็น ที่นอนหมอนมุ้ง พัดลม​ ปลั๊กไฟ​ น้ำดื่ม เป็นต้น​ โดยที่นี่สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 35 คน​ และส่วนที่สอง ในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดูแลค่าย ตลอดจนปรับปรุงและต่อเติมให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน อาทิ​ ห้องน้ำ​ บันได​ หลังคาเชื่อมระหว่างอาคาร​ เป็นต้น

ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีและน่าชื่นชม ที่มีการจัดเตรียมและดัดแปลงค่ายลูกเสือที่เป็นเสมือนห้องปฏิบัติการฝึก และแหล่งศึกษาหาความรู้ ให้มีความพร้อมสำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยสำหรับชุมชน รองรับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยอาการจากแพทย์ และเจ้าตัวก็ยินยอมที่จะแยกออกมาพักคอยระหว่างรอเตียง และเข้ารับการรักษา ตามหลักเกณฑ์ แนวทาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด เพื่อแบ่งเบาภาระของสถานพยาบาล ที่ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ผู้ป่วยในปัจจุบัน

“ครูโอ๊ะขอแสดงความขอบคุณและชื่นชม ผู้บริหารและบุคลากรทางการลูกเสือ ตลอดจน ศบค.ปราจีนบุรี สาธารณสุขจังหวัด ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนและอำนวยความสะดวก ในการเปิดค่ายลูกเสือห้วยเกษียร เป็นศูนย์พักคอย รองรับการดูแลรักษาของพี่น้องชาวปราจีนบุรี แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมและดึงศักยภาพของแหล่งศึกษาเรียนรู้ มาสร้างอรรถประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างชัดเจน” รมช.ศธ.กล่าว

จันทนา เชียงทอง: สรุป
นวรัตน์ รามสูต: เรียงเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
5/8/2564

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools