วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ “การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล”

การสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ “การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล”

ฟังบทความข่าว

🟧🟧วันนี้ (5 ส.ค. 64) เวลา 09.30 น. ที่สตารินทร์ รีสอร์ท อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดการสัมมนาสร้างความตระหนักรู้ “การปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสตูล” โดยมีน.อ.จุมพจน์ เสนาะพิณ รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล สิทธิอธิปไตย และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทะเลพื้นที่รับผิดชอบ ในด้านการปกป้องและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเป็นการพัฒนาองค์ความรู้และปลูกจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools