วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่เน้นหนัก “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน”

ประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่เน้นหนัก “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน”

ฟังบทความข่าว

👏👏วันนี้ 5 สิงหาคม 2564 นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนาที่เน้นหนัก “วาระ 5 ส. เมืองสตูล น่าอยู่ น่าเยือน อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 1/2564 เพื่อติดตาม รับทราบผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะ และปัญหาอุปสรรค ของคณะทำงานฯ ทั้ง 5 วาระ โดยมีคณะกรรมการ และเลขานุการคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุมฯกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools