วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคเกษตรจังหวัดสตูล เตือนเกษตรกรสวนทุเรียน ระวังโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน หวั่นแพร่ระบาดรวดเร็วและสร้างความเสียหายแก่ผู้ปลูกทุเรียน

เกษตรจังหวัดสตูล เตือนเกษตรกรสวนทุเรียน ระวังโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน หวั่นแพร่ระบาดรวดเร็วและสร้างความเสียหายแก่ผู้ปลูกทุเรียน

ฟังบทความข่าว

นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า จังหวัดสตูล เริ่มมีฝนตกมากขึ้นในหลายพื้นที่ อาจส่งผลทำให้เกิดโรคเน่าโคนเน่าของทุเรียน ซึ่งเกิดจากเชื้อราทำให้ทำลายพืชได้ทุกส่วน ได้แก่ ส่วนของราก ลำต้น กิ่ง ใบ และผล อีกทั้งเชื้อราอาศัยอยาฝนดินและสามารถแพร่ระบาดได้ทั้งในน้ำและอากาศ ทำให้การแพร่ระบาดของเชื้อราชนิดนี้เป็นอย่างรวดเร็ว และสร้างความเสียหายกับผู้ปลูกทุเรียนได้เป็นอย่างมาก. สำหรับอาการที่เกิดขึ้น แรกเริ่มจะเห็นใบที่ปลายกิ่งมีสีซีดไม้เป็นมันเงา เหี่ยวลู่ลง เมื่ออาการรุนแรงมากขึ้นใบจะเหลืองและหลุดร่วง หากขุดดูบริเวณรากจะพบรากฝอยแสดงอาการเน่า มีลักษณะเปลือกล่อนและเปื่อยยุ่ยเป็นสีน้ำตาล เมื่อโรครุนแรงอาการเน่าจะลามไปยังรากแขนงและโคนต้น ทำให้ต้นทุเรียนโทรมและยืนต้นตาย ซึ่งพบมากช่วงฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน . โดยวิธีการป้องกันกำจัด ขอให้เกษตรกรสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง แนะนให้แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ไม่ควรมีน้ำท่วมขัง หากพบต้นทุเรียนที่มีอาการรุนแรง หรือยืนต้นตาย ควรขุดออกไปทำลายนอกแปลง และไม่ควรนำเครื่องมือที่ตัดแต่งส่วนต้นที่เป็นโรคไปใช้กับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ นอกจากนี้หากมีความจำเป็นต้องใช้สารเคมี ขอให้ใช้ด้วยความระมัดระวัง และใช้เมื่อจำเป็นเท่านั้น . หากเกษตรกรพบต้นทุเรียนที่มีอาการเข้าข่ายโรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน ให้รีบแจ้งเกษตรอำเภอในพื้นที่ หรือกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล โทรศัพท์ 0 7471 1106 ในวันและเวลาราชการ//////////////////////////////

ที่มา : สวท.สตูล / 26 ก.ค. 64

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools