วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID -19

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID -19

ฟังบทความข่าว

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 เพื่อใช้ในเขตพื้นที่รอบที่ตั้งเหมืองแร่ ตลอดจนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา

วันนี้ ( 23 ก.ค.64 ) ที่หน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รับมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ  ผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 จาก นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่  ได้แก่ บจก.ศิลาอุตสาหกรรม หจก.พีรพลศิลา หจก.ธนบดีศิลา และโรงโม่หินมนู-ยะลา ที่ตั้งตำบล  ลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและได้ไปมอบต่อที่ ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ในเขตพื้นที่รอบที่ตั้งเหมืองแร่ ตลอดจนโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา รวมมูลค่า 215,430 บาท ประกอบด้วย
1. ถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 200 ชุด มูลค่า 100,000 บาท
2. เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับ รพ.สต.ลิดล รพ.สต.ยะลา รพ.สต.เปาะเส้ง
รพ.สต.ลำใหม่ รพ.สต. พร่อน มูลค่า 61,330 บาท ประกอบด้วย ชุด CPE จำนวน 530 ชุด / หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน
150 กล่อง / ถุงมือแพทย์ จำนวน 20 กล่อง / เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 4 เครื่อง /Face Shield จำนวน 200 ชิ้น / เจลแอลกอฮอล ขนาด 450 มล. จำนวน 48 ขวด / หน้ากาก N95 จำนวน 230 ชิ้น / ชุด PPE จำนวน 30 ชุด / รองเท้าบูท จำนวน 12 คู่
3. เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามรามัน
จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 21,000 บาท 
4.. อาหารแห้ง และน้ำดื่ม สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา และโรงพยาบาล
สนามรามัน มูลค่า 26,100 บาท 
5. น้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจคนเข้า-ออก ตำบลลำใหม่
มูลค่า 7,000 บาท

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วย COVID -19 16 | 

อุตสาหกรรมจังหวัดยะลาร่วมกับผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ มอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 เพื่อใช้ในเขตพื้นที่รอบที่ตั้งเหมืองแร่ ตลอดจนโรงพยาบาลสนาม จังหวัดยะลา

วันนี้ ( 23 ก.ค.64 ) ที่หน้าอาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รับมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์ในการช่วยเหลือ  ผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรค COVID -19 จาก นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา พร้อมด้วย ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่  ได้แก่ บจก.ศิลาอุตสาหกรรม หจก.พีรพลศิลา หจก.ธนบดีศิลา และโรงโม่หินมนู-ยะลา ที่ตั้งตำบล  ลิดล อำเภอเมือง จังหวัดยะลาและได้ไปมอบต่อที่ ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดยะลา โดยมีนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา เป็นผู้รับมอบ  เพื่อใช้ในเขตพื้นที่รอบที่ตั้งเหมืองแร่ ตลอดจนโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา รวมมูลค่า 215,430 บาท ประกอบด้วย
1. ถุงยังชีพ สำหรับผู้ที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 200 ชุด มูลค่า 100,000 บาท
2. เครื่องมือทางการแพทย์ สำหรับ รพ.สต.ลิดล รพ.สต.ยะลา รพ.สต.เปาะเส้ง
รพ.สต.ลำใหม่ รพ.สต. พร่อน มูลค่า 61,330 บาท ประกอบด้วย ชุด CPE จำนวน 530 ชุด / หน้ากากทางการแพทย์ จำนวน
150 กล่อง / ถุงมือแพทย์ จำนวน 20 กล่อง / เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 4 เครื่อง /Face Shield จำนวน 200 ชิ้น / เจลแอลกอฮอล ขนาด 450 มล. จำนวน 48 ขวด / หน้ากาก N95 จำนวน 230 ชิ้น / ชุด PPE จำนวน 30 ชุด / รองเท้าบูท จำนวน 12 คู่
3. เช่าตู้คอนเทนเนอร์สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสนามรามัน
จำนวน 1 ตู้ มูลค่า 21,000 บาท 
4.. อาหารแห้ง และน้ำดื่ม สำหรับโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะลา และโรงพยาบาล
สนามรามัน มูลค่า 26,100 บาท 
5. น้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านตรวจคนเข้า-ออก ตำบลลำใหม่
มูลค่า 7,000 บาท

นายสมบัติ สุวรรณมณี อุตสาหกรรมจังหวัดยะลา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญนี้ จึงได้ร่วมลงพื้นที่สำรวจความต้องการขอรับการช่วยเหลือจากทีมแพทย์ ทีมพยาบาลที่ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ในเขตพื้นที่รอบที่ตั้งเหมืองแร่ ตลอดจนโรงพยาบาลสนาม และได้ร่วมกันจัดทำถุงยังชีพและจัดหาอุปกรณ์ตามความต้องการโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ทำเหมืองแร่ ซึ่งเป็นเงินที่ผู้ถือประทานบัตรหรือผู้รับช่วงการทำเหมืองจัดเก็บเข้ากองทุน มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาสาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชน โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ยังได้มอบชุด CPE จำนวน 480 ชุด พร้อมหมวก 500 ใบ เพื่อส่งต่อให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดยะลา นำไปแจกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าต่อไป
นายสมบัติ สุวรรณมณี กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ความรุนแรงจากการแพร่ระบาดของ โรค COVID-19 ของจังหวัดยะลา ณ วันนี้ มียอดผู้ป่วยแล้วกว่า 5,000 ราย ทุกภาคส่วนควรมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลาและผู้ประกอบกิจการเหมืองแร่ ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องเข้ามาแก้ไขปัญหา ซึ่งหากทุกภาคส่วนช่วยกัน เชื่อได้ว่าเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยตี ในโอกาสนี้ ขอให้กำลังใจสำหรับทีมแพทย์ ทีมพยาบาลในพื้นที่
ตลอดจนทีมกู้ชีพ กู้ภัยต่าง ๆ ที่เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนภารกิจต้านสาธารณสุขในพื้นที่เพราะท่านคือกำลังสำคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools