วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคจังหวัดสงขลารุกหนักตรวจกลุ่มเสี่ยง

จังหวัดสงขลารุกหนักตรวจกลุ่มเสี่ยง

ฟังบทความข่าว

จังหวัดสงขลารุกหนักตรวจกลุ่มเสี่ยงในโรงงาน ตลาดสด ชุมชน และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผลการตรวจหาเชื้อประจำวันที่ 18 กรกฏาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรวม 179 ราย โดยมีรายละเอียดผู้ติดเชื้อ ดังนี้..1. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ตำบลหัวเขา อ.สิงหนคร รวมจำนวน 57 ราย 2. พบผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในกลุ่มพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม 7 แห่ง (ทรอปิคอลแคนนิ่ง, สยามอินเตอร์, ศรีตรังโกลฟส์, สงขลาแคนนิ่ง, คิงส์ฟิชเชอร์, แมนเอ,ห้องเย็นโชติวัฒน์) และผู้สัมผัส รวมจำนวน 23 ราย (พนักงานรายใหม่ 12 ราย / ผู้สัมผัส 11 ราย)3. ผู้ป่วยจากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในชุมชน / ตลาด และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (ตลาดกิมหยง,ตลาดโก้งโค้ง,ตลาดสดจะนะ,ตลาดสดนาทวี,ตลาดสดสะเดา,ตลาดสดพลาซ่า,ตลาดรถไฟ และชุมชนเก้าเส้ง) จำนวน 21 ราย (รายใหม่ 7 ราย / ผู้สัมผัส 14 ราย)4. กลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในอำเภอต่างๆ จำนวน 31 ราย5. ผู้ป่วยจากการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอื่นๆ จำนวน 47 ราย(บริษัท,สัมผัสครู ร.ร.สอนศาสนา,สัมผัสเทศบาลนครสงขลา,สถานีรถไฟหาดใหญ่,บุคคลากรสาธารณสุข, มัรกัส,สัมผัสห้างแม็คโคร,สัมผัสโลตัสจะนะ,ผู้เดินทางจากต่างจังหวัด และผู้สัมผัส,และกลุ่มอื่นๆ อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค)”ผู้ป่วยทั้งหมด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาได้ทำการสอบสวนโรคและส่งตัวเข้ารับการรักษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 6
คชสีห์นิวส์ 6
บรรณาธิการข่าวการศึกษา

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools