ผู้ว่าฯอยุธยา รับมอบข้าวสาร 500 ถุง จากธนาคารกรุงเทพ

19

ผู้ว่าฯอยุธยา รับมอบข้าวสาร 500 ถุง จากธนาคารกรุงเทพ และรับมอบกล่องห่วงใย 100 กล่อง จากสภาอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับมอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุง จาก ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพจณี คงคาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ คุณพรรณี ไม้หอม ผู้การจัดภาคกลาง 2 คุณสุกัญญา ทองนิตย์ ประธานเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเดียวกัน ได้รับมอบกล่องห่วงใยยังชีพ จำนวน 100 กล่อง จากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำโดย นางสาวบงกช แจ่มทวี ประธานสภาฯ พร้อมด้วย นายพูนสุข สุวรรณดี รองประธานสภาฯ และนายสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาธิการสภาฯ เพื่อร่วมสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ทั้งนี้ ผู้ว่าฯ ได้จัดสรรไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัย ในอำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง ซึ่งยังมีน้ำท่วมขังอยู่โดยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ในอำเภอบางซ้าย มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 ตำบล 22 หมู่บ้าน 1,503 ครัวเรือน และวัดจำนวน 8 วัด ในส่วนพื้นที่อำเภอลาดบัวหลวง มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 4 ตำบล 15 หมู่บ้าน 2,910 ครัวเรือน โดยสิ่งของอุปโภคบริโภคที่ได้รับในวันนี้ จะมอบให้นายอำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวง นำไปแจกจ่ายช่วยเหลือให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบตามรอบต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา