“กสทช” มีแผนช่วยสนับสนุน สมาคมฯ วิทยุสมัครเล่น ได้อย่างไรบ้าง …หลังเจอโควิค กว่า 2 ปี

546

“กสทช” มีแผนช่วยสนับสนุน สมาคมฯ วิทยุสมัครเล่น ได้อย่างไรบ้าง …หลังเจอโควิค กว่า 2 ปี (มาฟังคลิปนี้กัน)

ด้านล่าง ฝากพี่น้องนักวิทยุสมัครเล่นช่วยกันแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

ปรีชา วัชระนัย E21NXS
ผู้อำนวยการ
สำนกข่าวคชสีห์นิวส์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมฯ HS7AT