ผบช.ภ.7 แถลงผลกวาดล้างแก๊งรถซิ่ง พร้อมแจงนักเรียนนายสิบติดโควิด-19

159

ตำรวจภูธรภาค 7 แถลงผลระดมกวาดล้างการการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจงกรณีนักเรียนนายสิบตำรวจภูธรภาค 7 ติดโควิด-19

วันที่ 22 พ.ย. 64  พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ. 7 พล.ต.ต.นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.อาทิชา เปาอินทร์  รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.วัฒนา ยี่จีน รอง ผบช.ภ. 7 พล.ต.ต.บุญญฤทธิ์ รอดมา รอง ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.รักษ์จิต หม้อมงคล รอล ผบช.ภ.7 พล.ต.ต.ปรัชญา ประสานสุข รอง ผบช.ภ.7 ร่วมแถลงผลระดมการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ในช่วงระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

โดยจับกุมการกระทำผิดในการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ได้ทั้งหมด  จำนวน 2,213 ราย ตรวจยึดของกลางที่ได้มาจากการกระทำผิด คือรถยนต์  3 คัน รถจักรยานยนต์ 1,097 คัน ท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน 133 ชิ้น นอกจากนี้ยังได้ดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อทำงานเชิงรุกในการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้คือ ตรวจค้นและประชาสัมพันธ์ร้านขายรถและอุปกรณ์รถ จำนวน 1,647 ร้าน พร้อมจัดทำประวัติผู้กระทำผิดและผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะแข่งรถในทาง จำนวน 244 ราย

พร้อมกันนี้ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ. 7 ได้ชี้แจงถึงเรื่องของ นักเรียนนายสิบตำรวจ ติดเชื้อ 179 นาย แม่ครัวติดเชื้อ 3 คน รวมผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น 182 นาย โดยได้ร่วมกำหนดแนวทางและวางมาตรการในการปฏิบัติ คือให้บรูณาการ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 เป็นศูนย์พักคอย โดยคัดแยกผู้ที่มีผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อ แบ่งกลุ่มตามอาการของผู้ป่วยสีแดง สีเหลือง สีเขียว เพื่อรองรับการรักษาใน แต่ละระดับ /ให้ถือว่าผู้ไม่พบเชื้อ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด เนื่องจากสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ จัดสถานที่กักตัว ให้มีระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ตรวจวัดอุณหภูมิ ไม่ให้รวมกลุ่มกันทำกิจกรรม และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา /ระมัดระวังในการจัดการขยะติดเชื้อ โดยแยกสถานที่ทิ้ง และเวลากำจัดไม่ให้ตรงกับขยะปกติ /วางแผนการจัดการเรื่องอาหารของนักเรียนนายสิบตำรวจ /ห้ามบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาในสถานที่โดยเด็ดขาด และกำหนดจุดส่งของ โดยต้องพ่นสิ่งของด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้ง เพื่อฆ่าเชื้อ /เตรียมแผนการขนส่งผู้ติดเชื้อไป รพ.ปากท่อ ในกรณีที่มีความจำเป็น /ตรวจหาเชื้อซ้ำ ภายใน 7 วัน และ 13 วัน ตามวงรอบที่สาธารณสุขกำหนด และประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการติดเชื้อบริเวณโดยรอบศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 โดยมีเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย 2 คนและเจ้าหน้าที่ของ ศฝรภ.7 ประจำอยู่ที่ตั้ง ทำหน้าที่ช่วยเหลือ แนะนำการปฏิบัติแก่ผู้ติดเชื้อและนักเรียนนายสิบตำรวจกลุ่มเสี่ยงสูง และประสานงานกับทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีนักเรียนนายสิบตำรวจติดเชื้อพักรักษาตัวที่ รพ.ปากท่อ จำนวน 8 นาย ส่วนที่เหลือ พักรักษาตัวที่ศูนย์พักคอย ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 ในส่วนของแม่ครัว 3 คนที่ติดเชื้อได้เข้ารักษาตัวที่ศูนย์พักคอย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย ส่วนแม่ครัวที่เหลือได้แยกกักตัวที่พักอาศัย โดยจะมีเจ้าหน้าที่ไปติดตามผล ต่อไป