ประกันสังคม เตรียมเปิดให้ ‘ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39’ ยื่นเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 65

35

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเปิดให้ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลประจำปี 65 ได้ตั้งแต่ 16 ธ.ค. 64 – 31 มี.ค. 65 โดยผู้ประกันตนที่จะเปลี่ยนสถานพยาบาลสามารถยื่นแบบ สปส. 9-02 เลือกสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง

     1. สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งทั่วประเทศ

     2. เว็บไซต์ www.sso.go.th

     3. Application SSO Connect

     การเปลี่ยนสถานพยาบาล ขอแนะนำให้ผู้ประกันตนเลือกด้วยตนเอง โดยให้คำนึงถึงความสะดวก ความพึงพอใจ และประโยชน์ในการขอรับบริการทางการแพทย์ และต้องเป็นสถานพยาบาลในจังหวัดที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ หรือพักอาศัยในเขตรอยต่อของจังหวัดดังกล่าว เพื่อความสะดวกขอแนะนำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตน พกบัตรประจำตัวประชาชนและแสดงเมื่อไปรับบริการที่สถานพยาบาล กรณีคนต่างด้าวที่เป็นผู้ประกันตนต้องแสดงบัตรประจำตัว ซึ่งไม่มีสัญชาติไทย หรือบัตรประกันสังคม และหนังสือเดินทาง (Passport)

     สามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลได้ที่ สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ และ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506