วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกทั่วไปกสศ.เปิดรับ ข้อเสนอ "ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมชุมชน" สู้วิกฤติโควิด-19

กสศ.เปิดรับ ข้อเสนอ “ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมชุมชน” สู้วิกฤติโควิด-19

ฟังบทความข่าว

กสศ.เปิดรับข้อเสนอ ทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมชุมชนเป็นฐาน รุ่น 3 นำร่องต้นแบบ ใช้ความรู้สู้วิกฤติ ช่วยแรงงานด้อยโอกาส-ครัวเรือนยากจน สร้างอาชีพ มีรายได้ ส่งผลให้เด็กไม่หลุดออกจากระบบศึกษา  
 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดประชุมออนไลน์ ‘ประชุมเชิงปฏิบัติการเปิดรับข้อเสนอโครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564’ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการทำงานและประชาสัมพันธ์โครงการให้แก่องค์กรภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม หรือองค์กรที่สนใจ

 น.ส.ธันว์ธิดา วงศ์ประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมและทุนการศึกษา กสศ. กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และปัญหาเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดประชากรด้อยโอกาสว่างงานกลุ่มใหม่จำนวนมาก โครงการทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐานปี 2564 จึงถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ ในฐานะต้นแบบการพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่มุ่งค้นหาระบบนิเวศทางการศึกษาและแนวทางฝึกอาชีพ เพื่อเชื่อมโยงชุมชนและเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่องไปพร้อมกันโดยกลุ่มเป้าหมายคือประชากรนอกรั้วโรงเรียนวัย 15 ปีขึ้นไป ซึ่งประเทศไทยมีแรงงานกลุ่มนี้ราว 20 ล้านคน หรือ70% ในจำนวนนี้คือแรงงาน นอกระบบที่ขาดทักษะ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

คชสีห์นิวส์ 5
คชสีห์นิวส์ 5https://www.kochasrinews.com
บรรณาธิการไอที

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools