วันพุธ, กันยายน 28, 2022
หน้าแรกภูมิภาคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก

ฟังบทความข่าว

#เป็นพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณาภรณ์ แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดกระบี่ วานนี้ ณ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเชิญเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญดิเรกยิ่งคุณาภรณ์ วางบนพานหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อพระราชทานแก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดกระบี่ ซึ่งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญดิเรกยิ่งคุณาภรณ์ ชั้นตราเหรียญเงินดิเรกยิ่งคุณาภรณ์ จำนาน 1 นาย ให้แก่ นายบรรชา เดชะ สังกัดศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรก คุณาภรณ์ ให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศ

ติดตามข่าวสารผ่าน Line สำนักข่าวคชสีห์นิวส์

#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ผู้อำนวยการสำนักข่าว

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์

W3Schools