วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกทั่วไปโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี พร้อมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและรับมอบอาคาร 60 ปี หลวงพ่อบุญมี

โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 64 ปี พร้อมจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและรับมอบอาคาร 60 ปี หลวงพ่อบุญมี

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 10 ก.ค. 67 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เป็นประธานในพิธีสถาปนาโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ครบรอบ 64 ปี พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา และเป็นผู้แทนในการมอบอาคาร 60 ปี หลวงพ่อบุญมี

ซึ่งสนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี โดยมี นายสยาม มากอุสาห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายก อบจ.ชลบุรี ผู้แทน นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี พร้อม นายนคร ผลลูกอินทร์ รองประธานสภา อบจ.ชลบุรี นายสกน ผลลูกอินทร์ นายวิชิต ชาญชัยยุทธศักดิ์ นายอนุรักษ์ อินทร์พิทักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี นายแมน อินทร์พิทักษ์ นายพรเทพ นพรุจกุล ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบจ.ชลบุรี, นายมีชัย อินทร์พิทักษ์ ประธานคณะทำงานนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ตลอดจนอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนต่าง ๆ และผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมพิธี


โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการสักการะ บวงสรวงหลวงพ่อบุญมี ผู้ริเริ่มผู้ก่อตั้งโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตราหาร แด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นศิริมงคล และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดโพธิสัมพันธ์ รับถวายผ้าป้าและมอบต่อให้กับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ใช้ในกิจการการศึกษาของโรงเรียนต่อไป


สำหรับโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร พระครูปลัดบุญมี (พระครูโพธิสารประสาธน์) เจ้าอาวาสวัดโพธิสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวอำเภอบางละมุง และชุมชนใกล้เคียง ได้เป็นผู้นำ ในการจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนประชาบาลวัดโพธิสัมพันธ์ขึ้น ภายในบริเวณวัดด้านทิศใต้ของพระอุโบสถ เมื่อต้นปีการศึกษา 2502 โดยได้รับเงินบริจาคจากผู้ที่เคารพนับถือจำนวน 90,000 บาท สมทบกับเงินที่สภาจังหวัดชลบุรีอนุมัติจำนวน 170,000 บาท

ซึ่งท่านทราบว่าชาวอำเภอบางละมุงต้องการ ให้มีโรงเรียนที่เปิดสอนถึงมัธยมปีที่ 6 เพราะขณะนั้นยังไม่มี ท่านจึงดำเนินการขอให้ทางราชการอนุมัติให้เปิดเป็นโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอขึ้น ต่อมากระทรวงศึกษาธิการจึงอนุมัติตามคำขอ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ม.ล. ปิ่น มาลากุล มาเป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2503 และให้ชื่อว่า “ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ” และมีการพัฒนาการศึกษาและอาคารสถานที่ต่างๆ จนถึงปัจจุบันครบรอบ 64 ปี


และล่าสุดโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น เพื่อเป็นหอประชุม ห้องสมุด และโรงอาหาร โดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 45 ล้านบาท ต่อมาในระหว่างการก่อสร้าง คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้ส่งเรื่องไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการปรับปรุงห้องประชุม จำนวนเงิน 9,085,000 บาท และห้องสมุดอัจฉริยะ พร้อมครุภัณฑ์ 7,062,000 บาท รวมทั้งสิ้น 61,147,000 บาท.

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์