วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เอาจริงร่วมบูรณาการจับยาเสพติด แรงงานเถื่อน ของผิดกฏหมายข้ามชาติ

จังหวัดอุบลราชธานี เอาจริงร่วมบูรณาการจับยาเสพติด แรงงานเถื่อน ของผิดกฏหมายข้ามชาติ

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

ที่กองบังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวแม่น้ำโขง เขตอุบลราชธานี กองทัพเรือ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานี  พันเอก ชัยภัทร  เงินดีเจริญ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 22 นาวาเอกนิคม แจ่มยิ่ง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตามแนวชายแดน ร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการลักลอบเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมาย และสินค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

โดยห้วงเดือนพฤษภาคม 2567 พบว่า มีการจับกุมคดียาเสพติด จำนวน 506 คดี ผู้ต้องหาจำนวน 524 ราย และอำเภอที่มีการจับกุมยาเสพติดมากที่สุด 5 อำเภอแรก ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม อำเภอตระการพืชผล อำเภอเขมราฐ และอำเภอบุณฑริก จำนวน 1.2 ล้านเม็ด โดยส่วนตัวยาที่มีการค้าและระบาดมากที่สุด ได้ ยาบ้า ไอซ์ และเคตามีน ตามลำดับ

หลังจากนั่น นาวาเอกนิคม แจ่มยิ่ง ผู้บังคับการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี พร้อมคณะลงเรือกองทัพเรือ เพื่อล่องเรือตรวจพื้นที่มีการลักลอบนำสิ่งของผิดกฎหมาย เพื่อตรวจพื้นที่ปฏิบัติการ ซึ่งมีภารกิจในการการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย

ต่อจากนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เดินทางต่อไปที่ว่าการอำเภอเขมราฐ เพื่อพบปะอาสาสมัครชุมชนชายแดน พร้อมได้ให้ผู้นำชุมชนและ กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ กวาดขัน หลังนายกรัฐมนตรี เน้นจังหวัดตามแนวชายแดน แรงงานข้ามชาติ ยาเสพติด

พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ โดยเฉพาะนายหน้า ผู้นำพา หรือหากมีสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย  เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด.

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์