วันจันทร์, กรกฎาคม 22, 2024
หน้าแรกพระราชสำนักราชกิจจานุเบกษาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทหารกองประจำการ เป็นกรณีพิเศษ

โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ทหารกองประจำการ เป็นกรณีพิเศษ

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ ว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ ร้อยตรี สุพจน์ ชิตรกุล เนื่องจากในขณะเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก ได้รับบาดเจ็บ ถึง พิการทุพพลภาพจากการที่ถูกผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ซุ่มโจมตีขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางและคุ้มกันรถแทรกเตอร์ ถนนบ้านช่องช้างเหมืองทวด ต.พรุพี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2525 ทั้งนี้ ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2567 ประกาศ ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน.

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์