วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกการเมือง"เปลี่ยแปลงครั้งใหญ่"พรรคประชากรไทยเตรียมพร้อมขับเคลื่อนพรรคไปสู่การเมืองยุคใหม่

“เปลี่ยแปลงครั้งใหญ่”พรรคประชากรไทยเตรียมพร้อมขับเคลื่อนพรรคไปสู่การเมืองยุคใหม่

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคประชากรไทยเตรียมพร้อมขับเคลื่อนพรรคไปสู่การเมืองยุคใหม่ในการแก้ปัญหาของชาติบ้านเมืองในทุกๆด้าน เพื่อเตรียมพร้อมในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นำทีมโดยดร. คณิศร สมมะลวน จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567และมีการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่มีทั้งผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยมีคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ในหลายๆ ด้านมาร่วมขับเคลื่อนพรรคไปสู่ที่พึ่งให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกสาขาอาชีพต่อไป
     
โดยที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งกรรมการบริหารชุดใหม่ดังนี้.
1.ดร.คณิศร สมมะลวน ได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคอีกสมัย
โดยคณะกรรมการบริหารดังนี้.
2.พ.ต.ท.อนุวัฒน์ ขวัญเมือง รองหัวหน้าพรรค
3.พ.ต.ท.จรูญ ป้อมกฤษ รองหัวหน้าพรรค
4.ดร.อาภิฬฒน์ พิทยานรเศรษฐี รองหัวหน้าพรรค
5.นางทิพย์มณี ธรรมสิริภัสสร รองหัวหน้าพรรค
6.นายนิกอิสฮาก เปราะซา รองหัวหน้าพรรค
7.นายสวรรค ขันทอง รองหัวหน้าพรรค
8.ดร.กฤติพงศ์ จูเปาะ รองหัวหน้าพรรค
9.น.ส.จรรย์จิรา วุฒิมนัสธำรงค์ เลขาธิการพรรค
10.นายกีรติ ยังประกอบกิจ รองเลขาธิการพรรค
11.นายพลพลา นัยนานนม์ รองเลขาธิการพรรค
12.น.ส.อภิญาณ์รดา ธนภูมิหมื่นเจริญ นายทะเบียนพรรค
13.นางชุติกาญ ชโยทัย เหรัญญิกพรรค
14. ดร.มงคล กลิ่นกระจาย โฆษกพรรค
15.นายอัฌชา ลิเกษม รองโฆษกพรรค
16.น.ส.ปิยนุช อุทรักษ์ กรรมการ
17.นางนราวดี บุญใหญ่ กรรมการ
ภาพ/ข่าว วะจะนะชัย วาจาพารวย/รายงาน
#เอมหาชัย
#เอมหาชัยhttps://www.kochasrinews.com
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์