วันอังคาร, กรกฎาคม 23, 2024
หน้าแรกประชาสัมพันธ์แม่บ้านมหาดไทยปทุมธานี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

แม่บ้านมหาดไทยปทุมธานี มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567”

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันนี้ (5 ก.ค.67) เวลา 11.30 น. ที่ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา โรงพยาบาลปทุมธานี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ตามโครงการ “จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” พร้อมด้วย นางบุษบา บุญญลักษม์ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งมอบ

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมาคมแม่บ้านมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมด้วยสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยทั่วประเทศ ได้ร่วมกันจัดทำ “โครงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 สืบสานพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข และเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ยากไร้ ในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ โดยได้จัดพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย และชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี ได้รับมอบเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล บันทึกกระดาษความร้อนขนาดเอ 4 จำนวน 1 เครื่อง จึงได้จัดพิธีส่งมอบให้แก่ โรงพยาบาลปทุมธานี โดยมี นายแพทย์ภุชงค์ ไชยชิน. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี นายแพทย์วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปทุมธานี คณะแพทย์ พยาบาลเข้าร่วมรับมอบ

คชสีห์นิวส์ 15
คชสีห์นิวส์ 15
บรรณาธิการข่าวทั่วไป

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์