วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกภูมิภาคท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ เพื่อให้อุบลราชธานี เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อสังคมสุขภาวะ แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

จังหวัดอุบลราชธานี ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ เพื่อให้อุบลราชธานี เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อสังคมสุขภาวะ แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

วันที่ 14 มิถุนายน 2567  นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัด และขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะกรรมการฯ จํานวน 27 คน และคณะอนุกรรมการฯ  ทั้ง 5 ประเด็น จํานวน 132 คน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมสัตตบงกช แกรนด์บอลรูม โรงแรมอุบลบุรี รีสอร์ท อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  กล่าวว่า จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่สมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีได้ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี เห็นพัฒนาการของสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานีอย่างชัดเจน  ในแต่ละช่วงปีมีการกำหนดประเด็น มีทั้งการจัดเวทีสมัชชา เวทีโสเหล่ เพื่อพัฒนาข้อเสนอ นำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะโดยผ่านกระบวนการสมัชชาสุขภาพที่มีทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อน เห็นผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคบ้าง ด้วยศักยภาพของผู้นำองค์กร  ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน

ที่เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งในจังหวัดอุบลราชธานี จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคทั้งหลายเหล่านี้ไปได้ การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพ  เป็นกระบวนการเรียนรู้สุขภาวะ เรียนรู้ทางสังคม เรียนรู้กระบวนการ เรียนรู้ตัวเอง เป็นเครื่องมือ  การประสานและเชื่อมโยงการทำงาน ผู้คนหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมทำงานอย่างกัลยาณมิตร เป็นเวทีสาธารณะสำหรับการนำประเด็นปัญหามาพูดคุยแลกเปลี่ยน ให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้แสดงความคิดเห็นและความต้องการที่เป็นกลางและเป็นมิตร เพื่อให้อุบลราชธานี เป็นเมืองน่าอยู่ เพื่อสังคมสุขภาวะแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ตามเจตนารมย์และความมุ่งมั่นที่ได้กล่าวไว้ร่วมกัน.

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์