วันจันทร์, กรกฎาคม 15, 2024
หน้าแรกการเมืองด่วน "ศาล รธน." สั่ง "กกต." ยื่นหลักฐานเพิ่ม "คดียุบพรรคก้าวไกล"

ด่วน “ศาล รธน.” สั่ง “กกต.” ยื่นหลักฐานเพิ่ม “คดียุบพรรคก้าวไกล”

-

อ่านข่าวนี้กดที่นี่

ด่วน “ศาลรัฐธรรมนูญ” สั่ง “กกต.” ยื่นหลักฐานเพิ่ม คดีร้องยุบพรรค “ก้าวไกล” ตัดสิทธิ กก.บห. 10 ปี นัดอีกครั้ง 18มิ.ย.67

วันที่ 12 มิ.ย.2567 ศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่ข่าวคดีสำคัญ กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัย เพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิ โดยผู้ร้อง ยื่นคำร้องกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อว่าพรรค ก้าวไกล มีพฤติการณ์กระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเข้าลักษณะกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โดยนอกจากคำร้องขอให้ ยุบพรรค แล้ว ได้ขอให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของบุคคลผู้เป็นคณะกรรมการบริหารพรรค และห้ามมิไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่ กำหนด 10 ปี นับแต่วันที่ ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่ง ยุบพรรค

ต่อมา วันที่ 4 มิ.ย.2567 ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่ง รับคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหารวมไว้ในสำนวน

ผลการพิจารณาในวันนี้ ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว มีคำสั่งให้ กกต. ผู้ร้อง ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในวันที่ 17 มิ.ย.2567 และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณา และกำหนดนัดพิจารณาครั้งต่อไป ในวันที่ 18 มิ.ย.2567.

แหล่งที่มาคมชัดลึก

ข่าวยอดนิยมในสัปดาห์